Linköpings

Filatelistförening

Vårt bibliotek

Kataloger/Tidskrifter

Namn Årgång
Facit Postal VII 2004
Facit Postal VIII
Facit Special 2005
Facit Special 2006
Facit Special 2007
Facit Special 2008
Facit Special 2009
Facit Special 2010
Postens årsbok 1931-1934,1937,1939-1997
Postryttaren 1971-2005
P S 1946-1982

Böcker

Nedanstående boktitlar finns i vårt genomgångna bibliotek men kan vara tillfälligt utlånade. Normal utlåning innebär att bok/tidskrift skall lämnas tillbaka vid nästa möte.
Författare Titel
Allen, Jon Stamp collector´s guide to Europé. 1974
Billgren, Jan Svensk posthistoria 1855-1925
Carlin, Sven Vad kostade brevet? 1975
Cronsjö, Olle Jordens frimärksländer. 2:a Uppl. 1945
Drängen blir arbetare. 1985
Elmborg, Göran Om Ydre posthistoria. 1988
Engberg, Ivar Posthistoria i Oppunda härad. 1983
Engström, Eric Posten måste fram. 1988
- Frimärken som hobby. 1954
- Frimärken som hobby. 2:a Uppl. 1970
Granér, J. Rättskunskap för posttjänstemän. 2:a Uppl. 1963
Grape, Ernst Enhetsportot och frimärket. 1955 hft.
Grape, Ernst Enhetsportot och frimärket. 1955 inb.
Grape, Ernst Expeditionsföreskrifter vid postverket. 1952
Grape, Ernst Svensk posthistoria. 1941
Heurgren, Paul Svensk militärpost i krig och fred. 1961
Holm, Teodor Sveriges allmänna postväsen. 1906- Vol1-5. 9 band
Jogevall, Sture Från myndighet till marknadsföretag. 1994
Järnvägsposten. 1966
Känn ditt land. Nr 12: Svenska frimärken. 1981
Lindgren, Erik Berättelser från glesbygd. 1988
Lindgren, Erik Humlegubbar. 1989
Lindgren, Erik Kommunikation i Kinnevald. 1985
Lindgren, Erik Kongaposten. 1987
Lindgren, Erik På post i norra Småland. 1990
Löwenberg, Lars Det är roligt att samla frimärken. 2:a Uppl. 1988
MacFie, Donald Ångbåtspost. 1977
Min Hobby. 1948
Nilebrant, Stig Från fjäderbrev till flygpost. 1974
Phillips, Stanley How to arrage and write-up a stamp collection. 3:e Uppl. 1952
Post och järnvägar i Östergötland.
Posten i forntid och nutid. 1924
Postman minns. 1956
Postortlexikon. 1865
Priskatalog över svensk post- och makuleringsstämplar. 1980
Samuelsson, Kurt Postbanken. 1978
Schultz-Steinheil Handbok över svenska tillfällighetspoststämplar 1866-1942
Tullberg, Sigurd Handbok över filatelister. 4:e Uppl. 1972
Våra brev till utlandet. 1982
Nedanstående boktitlar finns i vårt ej genomgångna sortement och kan då saknas.
Författare Titel
Bileski, K Philatelics pathways 1947
Chapman The Orbis Philatelic Atlas
Contenta Ortstämplar 1819-1975
Castegren, B Norges frimärken, en praktisk hjälpreda. 1943
Cronsjö, O Jordens frimärksländer.
Ekman Svenska bandfrimärken 1920-1975
Eliasson Post i norr.
Elisson Vår värld och dess frimärken.
Emmerfors, A Helsingfors stadspost.
F Frimärkets dags årsbok 1949, 1972, 1974-1977
Gibbons Stanley Colourguide.
Grape Enhetsportot och frimärket. 1955
Gustafsson, M Tjänste i stort format 1874-1910.
Hassler/Ekman Specialkatalog Svenska bandfrimärken.
Heurgren Allmän posthistoria.
Heurgren Svensk militärpost.
Heurgren Svensk diligenstrafik
Hoverby, A Hälsingborgs lokalpost.
Johanson, H Poststationen Bjerka-Säby
Johanson, H Poststationen Vadstugan
Kagler, S Linköpings lokalpost.
Kataloger Facit Special 1991
Kataloger Facit Ortstämpelkatalog
Kataloger Michel Nordamerika
Kataloger Michel Sydamerika
Kataloger Michel Afrika
Kataloger Michel Australien
Kataloger Michel Asien
Kataloger Michel Europa del 1
Kataloger Michel Europa del 2
Kataloger Michel Östeuropa
Lagerström, L Svenska automathäften
Lindberg Nordens aerogram
Linder, L Finlands ovalmärken
Lindewald, Ulf Tysk postkontroll av postutväxlingen mellan Norge och DA-FI-SV 1940-1945
Liwendahl, L Sveriges och Norges svarslösenmärken 1968-1978
Lüning, Ö Luftpostens historia i Norden
N Nordisk Filateli 1940-1942
N Norges Filatelistförbund: Handbok över Norges frimärken
Nylander Sveriges fasta postanstalter genom tiderna
Nylander Sveriges fasta postanstalter genom tiderna från 1636
Olsson, H Brevkort del 1
Kort och francotecken del 2
P Plåtfel på svenska bandmärken
P Postmusei filatelistiska bibliotek
1980 del 1
1980 del 2
1981
1982 del 2
1983 del 3
1984 del 1
1984 del 2
P Postmusei vänner, Postman minns
P Postmuseum, Stildrag hos våra francotecken
P Postmuseum, Beskrivning över tillverkning av svenska postverkets brevkort, kortbrev och francokuvert 1936 av H Olsson
P Postmuseum 21 Sveriges frimärken 1920-1941
P Postryttaren årgång:
1910-1941
1943
1959
1964
1965
1966
1967
1974
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Ringström, S Danska helsaker, Danska Väst-Indien Slesvig
Schafter Gilbert Svenssons Sverigesamling
SFF Bältesspännarna: Specialkatalog över svensk lokalpost
SFF Det är roligt att samla frimärken
SFF Ångbåtspost av MacFie
SFF Post ombord, Ångbåtspost på annat sätt
SFF Svenska maskinstämplar 1891-1989
SFF Svenska motivstämplar 1866-1959
SFF Svenska motivstämplar 1960-1968
SFF Postanstalter i Sverige 1920-1936
SFF Svenska post och makuleringsstämplar 1685-1951
SFF Svenska post och makuleringsstämplar 1976
SFF Svenska post och makuleringsstämplar 1980
SFF Handbok över sveriges francotecken 1855-1946
SFF Svenska avarter 1920-1936
Del 1
Del 2
SFF Post och makuleringsstämplar
1973
1980
1982
SFF Oscarskatalogen 1885-1911
SFF Varianthandboken OII koppartryck
SFF Sveriges francotecken handbok
Del 1
Del 2
Del 3
SFF Sveriges francotecken 1885-1963
SFF Handbok över sveriges francotecken 1855-1946
SFF Handbok över sveriges post och makuleringsstämplar 1685-1951
SFF Handbok över svenska tillfällighetsstämplar
SFF SFF:s föreningsmartikel
SFF Svensk postal dok. under 50 år
SFF nr 1 Svensk lösen. Av Kurt Haij
SFF nr 2 Danmark skilling 1851-1871
SFF nr 5 Tidiga svenska datumstämplar del 1 Bågstämplar av KE Stenberg
SFF nr 7 Avarter hos de äldre bandmärkena
SFF nr 11 Ovanliga samlingsområden
SFF nr 12 Helsaker med järnvägsmotiv del 1
SFF nr 13 Östeuropa av H Eriksson
SFF nr 16 Post på järnvägar och på dal
SFF nr 18 Posthistoria i Oppunda härad av I Engberg
SFF nr 21 Post och järnvägar av H Johanson
SFT Register över SFT 1900-1945, 1946-1987 3 årgångar
SFT Inbundna årgångar fr o m år 1900
Stavenow/Laursen 50 års svensk postal dok.
Strandell Odödliga frimärksböcker
Tullberg, S Från ballong till raket
Weiss/Öberg Postverkets vykort
Wester, F Posten i Norrköping
Wågerman, I Trelleborg-Sassnitz 1897-1945
Åhman, R Atlas handbok över svenska maskintillverkade posthäften del 1
Åhman, R Atlas handbok över svenska maskintillverkade posthäften del 2
Åkerstedt 1100 döda stämplar
Åkerstedt Sveriges militärbrev med svarsmärken 1944