Linköpings

Filatelistförening

Fakta om föreningen

Linköpings Filatelist Förening bildades 1938.
Föreningen har till syfte att sammanföra frimärkssamlare inom Linköpings kommun samt samverka med övriga klubbar i Östergötland.
Föreningen är dessutom öppen för varje annan samlare som önskar deltaga, oavsett bostadsort.
Medlemsantalet ligger på ca 45 st. Besöksantalet på våra månadsmöten är omkring 20 personer.
Vid varje möte försöker vi förutom cirkulation av byteshäften och fika även ha någon typ av programpunkt såsom föredrag, kåseri eller tävling.
Föreningen har ett brett Filatelistiskt bibliotek där medlemmar kan låna.
En tidning vid namn Filbyterbladet utges 2 - 4 ggr. per år.
För att främja samlandet gör föreningen inköp av filatelistiska objekt som endera säljs till medlemmarna eller utgör auktionsobjekt vid av föreningen anordnade auktioner.