Linköpings

Filatelistförening

Kontakta oss

Ordförande: Jan Lundqvist
Sekreterare: Yngve Larsson
Kassör: Tommy Östergren